Collapse

Jag har läst boken Collapse – How Societies Choose to Fall or Succeed”.

Det är en lärorik bok och en ögonöppnare, tycker jag. Den är lite övertydlig och de exempel som boken berättar om fördjupar sig i lite samma detaljer vilket kan göra att den blir som en upprepning. Trots det är det en läsvärd bok som på ett övertygande sätt berättar varför civilisationer har gått under:

  • Miljöförstöring. Befolkningstillväxt leder till utarmning av miljön som i sin tur leder till svält.
  • Klimatförändring. Torka eller köld blir dödsstöten för sårbara kulturer.
  • Dålig grannsämja. När resurserna tar slut slåss man om det lilla som finns kvar.
  • Bristande handel. En försvagad kultur tar handelspartnern med sig i fallet.
  • Dålig flexibilitet. Förändringsvillighet betyder skillnaden mellan liv och död.

Jag tycker att författaren har gjort de rätta slutsats utifrån ovanstående punkter. Egentligen är det inte så svårt att förstå och exemplen gör det tydligt.

Det som är skrämmande är att historien går igen. Inte alla punkterna ovan och inte hela tiden men ändå.

Det är lätt att bli pessimist när man läser boken och det beror mycket på att författaren är pessimistisk. Ett litet frö av hopp lägger han dock in i slutet av boken. Han menar att eftersom vi känner till historien nu och hur det fungerar så kan det vara räddningen, att vi känner mänsklighetens historia och drar slutsatser hur vi bör göra istället. Än är det inte för sent.

Published by

admin

Arbetar som verksamhetsutvecklare och webmaster. Golf är absolut nödvändigt så att jag inte sitter inne hela dagarna. Har bytt från PC till Mac och vill aldrig gå tillbaka. Min sida kommer att innehålla det som jag reagerar på och vill uttrycka min åsikt om.

Vad tycker du?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.