EON hållbarheten

Vi har anmält oss till en tävling där vi kan vinna möjligheten att bo ett ett riktigt modernt boende, EON:s hållbarheten i Malmö.

Det känns som ett genomtänkt hyreshus med helhetstänkande. Att kunna leva hållbart med riktigt modern och hög levnadsstandard verkar vara möjligt när jag läser inom webbplatsens information. De har tänkt på allt t.o.m. hur vi ska transporteras oss. En elbil ingår i hyran i vissa av lägenheterna.

Det jag tycker är mest spännande är de tekniska lösningarna för energiförbrukningen. Kan hyreshuset bli självförsörjande på energi genom att producera elen själv och låta mig enkelt mäta min förbrukning via Ipad eller Iphone. Jag tror att transparensen kring mitt sätt att förbruka energi gör att jag blir medveten om vad mina val ger för effekter. Jag tror att mätandet gör att jag börjar tävla med mig själv, precis som jag hela tiden vill springa fortare och mäter mig själv med RunKeeper på min Iphone. Till nytta för både mig och naturen.

Huset verkar verkligen vara högteknologiskt men samtidigt naturnära genom de stora utomhusdelarna. Varje lägenhet har sin egen typ av trädgård. Naturen är något jag behöver för att återhämta mig, att få ha den så nära där jag bor hjälper mig att slappna av tror jag.

Sammanfattningsvis känns det som ett drömboende. Hoppas drömmen slår in.

Published by

admin

Arbetar som verksamhetsutvecklare och webmaster. Golf är absolut nödvändigt så att jag inte sitter inne hela dagarna. Har bytt från PC till Mac och vill aldrig gå tillbaka. Min sida kommer att innehålla det som jag reagerar på och vill uttrycka min åsikt om.

Vad tycker du?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.