Europa på efterkälken?

I dessa kristider med särskild tyngd mot Grekland är det märkligt hur andra stora initiativ går i princip spårlöst förbi.

Artikeln Kina fördubblar Afrikasatsningen är gammal och ändå viktig. Kina i samverkan med Afrika känns som en stark kombination med stor potential. Här verkar det finnas framtidsanda och en önskan att hitta nya sätt att lösa gamla frågor.

Vart är Europa på väg?

Published by

admin

Arbetar som verksamhetsutvecklare och webmaster. Golf är absolut nödvändigt så att jag inte sitter inne hela dagarna. Har bytt från PC till Mac och vill aldrig gå tillbaka. Min sida kommer att innehålla det som jag reagerar på och vill uttrycka min åsikt om.

Vad tycker du?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.