Experimentet

Idag installerade jag Aqua  2000. Det är en elektrisk kalklösare. Ett elektriskt fält genereras runt det utifrån inkommande vattenröret.

Experimentet säger jag eftersom jag inte har en aning om det fungerar. Meningen är att det ska bli mer finfördelad kalk i ledningarna så att vi slipper inkalkade kranar. Det ser ut som att andra är nöjda men det finns också missnöjda.

Vi har fått nytt vatten som vi upplever som mer kalkrikt och därför behöver vi göra något. Livslängden på apparater som varmvattenberedare och diskmaskin hoppas vi ska förlängas. Återkommer med resultatet längre fram.

Published by

admin

Arbetar som verksamhetsutvecklare och webmaster. Golf är absolut nödvändigt så att jag inte sitter inne hela dagarna. Har bytt från PC till Mac och vill aldrig gå tillbaka. Min sida kommer att innehålla det som jag reagerar på och vill uttrycka min åsikt om.

Vad tycker du?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.