Fattiga och rika länder

Läste en artikel på Internet om hur Sverige blev rikt.

Först vill jag säga att jag inte gillar uppdelningen i rika och fattiga länder. Det begränsar och gör steget mot en rättvis värld svårare. Samtidigt tycker jag det känns som en helt rätt analys från Pär Kruse. För att få rätt på problemen behövs interna strukturåtgärder i de fattiga länderna och det ska ske stegvis i viss ordning.

Sveriges väg från fattigt till rikt gick via industrisamhälle till det kommande tjänste/informationssamhället vilket jag tycker har skapat ett rättvist samhälle, i det stora hela. Den utvecklingen kan inte göras genom att hoppa över stegen som gick före.

För mig är det människorna som gör skillnaden. Rätt människor på rätt plats. Goda människor. Jag undrar om de goda människorna räcker till för allt de ska göra?

Published by

admin

Arbetar som verksamhetsutvecklare och webmaster. Golf är absolut nödvändigt så att jag inte sitter inne hela dagarna. Har bytt från PC till Mac och vill aldrig gå tillbaka. Min sida kommer att innehålla det som jag reagerar på och vill uttrycka min åsikt om.

Vad tycker du?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.