Integritetsproblem

Det är ofta jag hamnar på sidor som handlar om vårt samhälles hantering av personliga uppgifter. Särskilt då elektroniska uppgifter om mig som person. Min sammanfattning är att vi har ett samhälle där snart sagt alla uppgifter om mig är elektroniskt tillgängliga, på ett eller annat sätt, och de problem som därav följer.

Ofta handlar debatten om att “Storebror” vet allt om mig eller iaf kan ta reda på allt om mig och vad jag gör. Det kallas då för integritetsproblem. Men ibland handlar debatten om att tillåta övervakning för att “skydda” samhället mot oönskade händelser och människor och då verkar det vara så att människor har lättare att låta andra ta reda på allt och vad som görs.

Det jag tycker man glömmer bort är att det som behövs är transparens. Jag tycker att en civilisation som ska fungera kräver transparens. Det är en viktig princip som jag tycker har tappats bort i all välmening.

Jag läste boken “The Truth Machine” av James L. Halperin som gav mig ett nytt perspektiv. Egentligen behöver man läsa boken för att få sammanhanget men jag kan inte låta bli att dra ut ett stycke ur boken som jag tycker beskriver vad jag menar på ett bra sätt:

“The only reasonable alternative to privacy is openness, which must always be a two-way street. If I access your archives, you should know that you’re being scrutinized, and that I’m the one who’s doing it. And you must receive equal entry to my archives as well. That’s openness, not surveillance. Otherwise our society could become totalitarian, like the realm depicted in George Orwell’s novel,1984.”

För den som undrar så har boken fått mothugg av helt legitima skäl. Jag ställer inte heller upp på det som beskrivs i boken men det som är intressant är just vad som kan hända i en värld när allt är tillgängligt och öppet. I boken är det t.o.m. så att det inte går att ljuga längre. Inte ens små vita lögner men det berättar inte boken så mycket om (det hade varit ett bra ämne till en ny bok kan jag tycka!).

Det jag vill säga är att jag hade gärna gjort uppgifter om mig och det jag gör tillgängliga för andra om jag samtidigt fick reda på vem som frågar och att jag får samma tillgång till dennes uppgifter och vad den gör. Om inte jag gör det tillgängligt så blir det inte heller tillgängligt för mig från andra. Det du ger får du tillbaka.

Jag har försökt tänka på hur det skulle kunna missbrukas eller där det inte skulle fungera och jag kan väl inte säga att jag har satt mig in i alla situationer men det känns ändå som det skulle kunna vara en bra idé. Total öppenhet och transparens mellan månniskor, oavsett vad det gäller. Mellan regeringar, tjänstemän, affärspartners eller vanliga människor. Hur skulle det se ut? Skulle det fungera? Jag har inte svaret men det är ett intressant tankeexperiment, tycker jag.

Published by

admin

Arbetar som verksamhetsutvecklare och webmaster. Golf är absolut nödvändigt så att jag inte sitter inne hela dagarna. Har bytt från PC till Mac och vill aldrig gå tillbaka. Min sida kommer att innehålla det som jag reagerar på och vill uttrycka min åsikt om.

Vad tycker du?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.