Medelklassens kollaps

Jag har tittat på ett Youtube-klipp som fick mig att fundera.

Klippet är på en timme och lite tråkigt emellanåt. Sammanfattningsvis går det ut på att en professor i ekonomi försöker förklara utifrån ekonomiska fakta gällande amerikanska förhållande varför medelklassen är på väg bort. Kvar finns en liten överklass och en stor underklass som nätt och jämnt får livet att gå ihop. Just att det är amerikanska förhållanden gör att jag inte kan låta bli att fundera över hur bra det svenska systemet egentligen är. Visst, det går att göra bättre men ramarna är bra.

Jag tycker ändå att det som redovisas kan tillämpas på oss i Sverige. Särskilt analysen att det blir allt mindre handlingsutrymme för oss att trixa med när pengarna tryter. Klippet visar trots att USA på ett par generationer har gått från en inkomst till två inkomster OCH att ingen sparar längre OCH att i USA spenderas allt mindre pengar på det löpande som kläder, mat och grejor. Trots det räcker pengarna sämre än någonsin. Pengarna går huvudsakligen till boende, försäkringar (i USA särskilt sjukförsäkringar d.v.s. mediciner och sjukhusvård) och utbildningskostnader d.v.s. sådant som det svårt att justera om inkomsterna minskar. I ett sådant samhälle är det den som har ett betalt boende, aldrig är sjuk och inte har några barn som tillhör överklassen och alla andra försöker klara sig så gott det går.

Sverige liksom alla andra i-länder är tätt knutna till USA. Vad händer om medelklassen i USA försvinner som klippet beskriver? I klippet (som är från 2007) sägs det att det finns fler hushåll med barn som har blivit bankrutta än hushåll med barn där föräldrarna har skiljt sig. Det är bara det att de som har blivit bankrutta skäms för att berätta, det är därför vi inte hör det så ofta. Jag kan inte låta bli att tänka, så här i finanskrisens tider, medelklassen kanske inte längre finns i USA? Hur påverkar en sådan samhällsförändring oss andra i-länder?

I finansanalyserna tas det ju ofta upp spenderviljan hos det amerikanska folket som en indikator för tillväxten. Tänk om den tillväxt som vi har haft inte kommer tillbaka eftersom den bygger på en medelklass som inte längre finns? Vad kommer då istället? För tillväxt behöver vi ju, eller?

Många frågor men jag kan bara hoppas att någon har svaret.

Published by

admin

Arbetar som verksamhetsutvecklare och webmaster. Golf är absolut nödvändigt så att jag inte sitter inne hela dagarna. Har bytt från PC till Mac och vill aldrig gå tillbaka. Min sida kommer att innehålla det som jag reagerar på och vill uttrycka min åsikt om.

Vad tycker du?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.