Metro 2033

Boken skildrar Moskvas tunnelbana år 2033 och beskriver en förstörd värld där alla människor finns i tunnelbanan som samtidigt är en gigantiskt skyddsrum mot den strålskadade världen ovanför.

Berättelsen framkallar en klaustrofobisk känsla och är väldigt dyster. Samtidigt beskriver den en resa som den unge huvudpersonen deltar i och som utvecklar honom och hans personlighet. Liknar mycket Tolkiens historier med resan som det viktiga, inte målet i sig.

Det finns särskilt ett avsnitt som jag gillar och det handlar om ödet. Eller rättare sagt om allt som händer är bestämt av ödet i förväg eller inte. Bokens huvudperson frågar en man han träffar om allt som händer honom är förutbestämt av ödet. Mannen förklarar då sin bild av vad ödet är för något och den förklaringen gillar jag eftersom jag normalt tror på logiska förklaringar även om jag ibland förstår att det händer oförklarliga ting:

Jag ska föreslå en liten teori för dig, sedan kan du själv avgöra om den passar in på ditt liv. Självfallet tycker även jag att livet är ett skämt utan poäng, och inte heller tror jag på något öde, i alla fall inte att det redan från födesln är bestämt vad man ska bli. Något sådant finns inte. Men när du har levt en viss tid kan det hända att du råkar ut för något som får dig att handla på ett visst sätt och fatta vissa beslut. Du har ett fritt fall, du kan göra si eller så. Om du fattar ett riktigt beslut så är det som sker med dig i fortsättningen inte längre slumpmässiga händelser. De är betingade av valet du gjorde. Jag menar inte att ditt fortsatta liv därmed är givet. Men om du åter hamnar vid ett vägval och på nytt fattar ett nödvändligt beslut då kommer du inte att uppfatta beslutet som slumpmässigt under förutsättningar att du gjorde ett medvetet val tidigare. Så småningom slutar livet att vara en samling tillfälligheter. Det förvandlas till en handling där allt förbinds av en viss logik även om sambanden inte alltid är uppenbara. Detta blir ditt öde. När du lagt en bit av din levnadsbana bakom dig får ditt liv en handling och det börjar hända saker med dig som inte kan förklaras med det rena förnuftet eller med teorin om slumpmässiga händelser. Däremot passar de perfekt in i logiken i handlingen som ditt liv nu har förvandlats till. Ödet är inte något som bara händer, man måste själv uppsöka det och om händelserna i ditt liv hopar sig och bildar en handling då kan de leda dig oerhört långt. Det intressantaste med det hela är att man inte anar vad som håller på att ske medan det pågår eller så missförstår man alltihop eftersom man tolkar händelserna i enlighet med sin egen världsuppfattning. Ödet har sin egen logik.

Utdrag ur boken Metro 2033

Det är en spännande bok och jag rekommenderar dig att läsa den.

Published by

admin

Arbetar som verksamhetsutvecklare och webmaster. Golf är absolut nödvändigt så att jag inte sitter inne hela dagarna. Har bytt från PC till Mac och vill aldrig gå tillbaka. Min sida kommer att innehålla det som jag reagerar på och vill uttrycka min åsikt om.

Vad tycker du?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.