Samhällsentreprenörer

Jag tilltalas av en artikel på Newsmill som pratar om en ny typ av entreprenörer.

Det stora företagen kommer alltid att finnas med sin inneboende önskan att dominera världen inom det område det verkar. Det som behövs är en syntes mellan kapitalism och idealism. Kapitalism som drivkraft och idealism för allas vårt bästa. Att tro på människors inneboende styrka och samtidigt inse vad som driver oss framåt. Det krävs regler för att styra samtidigt som människor måste få rättighet att skapa nytt.

Tänk om de politiska systemen som idag är upptagna med storföretag och “nyföretagare” ställer om mot “samhällsentreprenörer”. Att svenska politiker läser artikeln och förstår. Det skulle kunna göra stor skillnad för unga arbetslösa i Sverige idag eftersom jag tror att många av dom kan ställa upp på bilden “samhällsentreprenör” istället för att tvingas passa in i bilden som idag presenteras d.v.s. anställd eller påtvingad “nyföretagare” inom de gällande regelverken för företag.

Published by

admin

Arbetar som verksamhetsutvecklare och webmaster. Golf är absolut nödvändigt så att jag inte sitter inne hela dagarna. Har bytt från PC till Mac och vill aldrig gå tillbaka. Min sida kommer att innehålla det som jag reagerar på och vill uttrycka min åsikt om.

Vad tycker du?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.