The biggest fear of all

My favorite quote:

Windom Earle: Your name, please?

Major Briggs: Garland Briggs.

Windom Earle: Garland, what do you fear most… in the world?

Major Briggs: The possibility that love is not enough.

Published by

admin

Arbetar som verksamhetsutvecklare och webmaster. Golf är absolut nödvändigt så att jag inte sitter inne hela dagarna. Har bytt från PC till Mac och vill aldrig gå tillbaka. Min sida kommer att innehålla det som jag reagerar på och vill uttrycka min åsikt om.

Vad tycker du?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.