The Oil Factor

Jag har precis läst boken The Oil Factor.

Boken riktar sig till de som ska investera sina pengar. Det var inte därför jag köpte boken, det var istället för att jag vill veta hur de som investerar och arbetar med pengar tänker. Inte för att alla följer råden i boken men jag vill förstå hur en ekonom tänker. Boken pratar mycket ur helikopterperspektivet vilket passar mig. Det mest skrämmande var trots allt att boken förutsäger dagens bolånekris redan 2005 när boken skrevs. Det gör mig mer förvissad om att de som har skrivit den vet vad de pratar om.

Grundbulten i boken är att oljan styr ekonomin och att vi MÅSTE hitta alternativ bort från oljan. Det är en nobrainer för mig och boken bekräftar min bild av hur det borde gå till och att det skulle kunna gå att göra inom ramen för den nuvarande ekonomin. Visst, det betyder omfattande uppoffringar för oss alla men inte total katastrof. Men det måste göras NU.

Varje förlorat år gör flera mardrömsscenarierna mer troliga. Sir Arthur C Clarke, som jag uppfattar som en förnuftig människa, sa 1999 att det närmaste 10 åren är de viktigaste för människans överlevnad. Det är fyra problemområden som sammanfaller enligt honom:

  • Överbefolkningen
  • Miljöproblemen
  • Energikrisen (läs oljekrisen)
  • Farorna med kärnvapen

När man söker upp denna sortens information som jag gör så blir det lätt överväldigande pessimistiskt. Men jag ser det mer som att det gäller att förstå den stora bilden. Att göra mig en bild av hur olika människor ser på världen och försöka lära sig något av det.

Nu är det snart 2009 och domedagsscenarierna har inte uppstått men tendenserna som boken och Arthur C Clarke pratar om syns tydligare. Det krävs ett helt nytt ledarskap i världen som vågar bryta med det gamla och istället se det nya sättet. Det är många små beslut som behövs i samma riktning och man kan undra vad som ska behövas för att få alla att inse vad som behövs.

Regeringens beslut att korta handläggningstiden för vindkraftverk tycker jag är ett steg i rätt riktning och en viktig signal om vad som krävs. Det finns hopp även för lilla Sverige, tror jag.

Redigerat:
Bolånekrisen har fått Sterling att gå i konkurs. Vi avbokade resan till Spanien p.g.a. mammas död (skulle åkt i söndags) och det var Sterling som skulle flyga oss fram och tillbaka. Känns skönt att inte behöva vara i Spanien just nu och oroa sig för om hur vi ska komma tillbaka till Sverige.

Published by

admin

Arbetar som verksamhetsutvecklare och webmaster. Golf är absolut nödvändigt så att jag inte sitter inne hela dagarna. Har bytt från PC till Mac och vill aldrig gå tillbaka. Min sida kommer att innehålla det som jag reagerar på och vill uttrycka min åsikt om.

Vad tycker du?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.