Thinking, Fast and Slow – Daniel Kahneman

Att ta beslut – varför blir det som det blir? Jag har läst en väldigt intressant bok om hur vi människor tar beslut. I alla fall enligt författaren.

Daniel Kahneman

Författaren har fått Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne för sitt arbete om psykologisk ekonomi och har i boken, på ett vetenskapligt sätt, försökt ta reda på hur känslor och allmänt mänskligt beteende påverkar våra beslut. Han menar att det finns ett gemensamt system som vi människor alltid följer, var sig vi vill eller inte. Eller rättare sagt, det finns två olika system, system 1 och system 2, som styr oss.

System 1 är det intuitiva, det som evolutionen har gett oss och som har hjälpt oss bli en så framgångsrik art. Men det finns svagheter i system 1 som yttrar sig i fördomar som är svåra att undvika utan att koppla in system 2. System 2 är det logiska, när vi tillåter hjärnan tiden och energin att betrakta situationen och hinna tänka efter. Nu låter ju detta inte som någon “Rocket Science” men det är här boken excellerar. Den pekar på vanliga misstag som man kan undvika och ger förslag på ett bättre sätt att ta beslut.
Därmed inte sagt att det är lätt. Istället så blir det alltmer komplicerat ju mer man tränger in i ämnet. Tänk så mycket fördomar som styr hur vi tänker. Som till exempel att beskrivningen av situationen påverkar mitt beslut. Hur det går att styra hur människorna tar beslut genom hur beskrivningen är gjord. Det har jag fått upp ögonen för på ett nytt sätt.

Författaren hänvisar till vetenskapliga metoder för att ta reda på hur det ligger till. Detta kan vara problematiskt eftersom det som påvisas presenteras som en sanning. Och det är det väl också i någon mening. Samtidigt finns det alltid undantag och olika förutsättningar. Med det sagt så har författaren gjort ett bra jobb, tycker jag.

Boken innehåller alltså en massa ögonöppnare och jag tänker på boken varje dag, varje gång jag ska ta ett beslut.

Jag rekommenderar boken till alla, så att ni också kan ta bra och välinformerade beslut.

Published by

admin

Arbetar som verksamhetsutvecklare och webmaster. Golf är absolut nödvändigt så att jag inte sitter inne hela dagarna. Har bytt från PC till Mac och vill aldrig gå tillbaka. Min sida kommer att innehålla det som jag reagerar på och vill uttrycka min åsikt om.

Vad tycker du?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.