Vad är viktigt nu?

Mammas död gör att jag har börjat fundera (igen ska jag säga) på vad som viktigt här i livet.

Mycket här i livet utgår från faktumet att vi lever i en konsumtionskultur som det är svårt att lösgöra sig från. Dels praktiskt svårt att undvika att köpa grejor och dels vill jag inte lämna samhället som det ser ut. Det finns ändå många bra saker med det, tycker jag. Det som jag ser som svårt är hur det ska vara möjligt för alla här i världen att ha det lika bra som jag. Jag inser att jag har otroligt lyckligt lottad och det är jag tacksam för men det går ju inte att riktigt förstå hur det skulle fungera om alla skulle ha det som jag. För det första tror jag inte att jorden räcker till för detta och för det andra tror jag att det är ett olösligt problem med befolkningsmängdens konstanta ökning. Det mest troliga är att samhället jag lever i nu inte kommer att bestå och det kanske är bäst för alla?  Jag behöver minska på min konsumtion och så tror jag att det kommer att bli förr eller senare. Samhällen har gått under förr och kommer att göra det igen.

Ett anslutande resonemang är att det tillhör människans natur att föröka sig (precis som alla andra levande varelser) och under goda omständigheter förökar vi oss mer. Hur går det då? Inte utan att jag kommer att tänka på Matrix och Agent Smith som så briljant sammanfattar vad jag menar:

I’d like to share a revelation that I’ve had, during my time here. It came to me when I tried to classify your species and I realized that you aren’t actually mammals. Every mammal on this planet instinctively develops a natural equilibrium with its surrounding environment, but you humans do not. You move to an area and you multiply, and multiply until every natural resource is consumed. The only way you can survive is to spread to another area. There is another organism on this planet that follows the same pattern. Do you know what it is? A virus. Human beings are a disease, a cancer of this planet. You are a plague, and we… are the cure.

Så för mig återstår att inom ramen för vårt nuvarande samhälle försöka göra så rätt jag kan. För mig betyder det att ta mitt ansvar i min konsumtion. Jag läste en artikel om ordet “hållbart”. Ordet används i många sammanhang och alla verkar kidnappa ordet för det som de tycker är rätt förklaring av ordet. Jag har fastnat för en förklaring som heter “hållbarhetshjulet” som har tagits fram av David Carlson och Peer Eriksson. Det går ut att när jag köper en vara ska jag analysera mitt köp utifrån följande sju delar:

  • Miljöpåverkan – den ska påverka miljön så lite som möjligt.
  • Innovativ utveckling – varan ska vara unik och skräddarsydd.
  • Affektion – du ska tycka om varan.
  • Estetik – varan ska åldras med stil.
  • Kvalitet – den ska inte gå sönder.
  • Autencitet – den ska kunna berätta en trovärdig historia.
  • Kompatibilitet – den ska vara en del av ett större sammanhang.

För mig funkar detta som en bra urvalsprocess där och gör begreppet hållbart begripligt för mig. Den går att tillämpa på mitt konsumtionssätt och det ska jag göra. Det blir mitt sätt att göra det som jag tror är rätt för framtiden och alla som bor i den.

Published by

admin

Arbetar som verksamhetsutvecklare och webmaster. Golf är absolut nödvändigt så att jag inte sitter inne hela dagarna. Har bytt från PC till Mac och vill aldrig gå tillbaka. Min sida kommer att innehålla det som jag reagerar på och vill uttrycka min åsikt om.

Vad tycker du?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.