Varför ska det vara så svårt?

Just nu känns det som en mellanperiod. Mellan på ett negativt sätt. Mitt emellan ingenting på bägge sidor så att säga.

Egentligen har jag massor att göra men lusten är inte där. Jag jobbar på men inspirationen saknas. Jag tror att det är årstiden. Januari-februari gör mig inte glad. Jag går mycket på inspiration och när den saknas är det svårt. Egentligen jobbar jag just nu med databasprojektet och det är massor att göra och kort tid att göra det. Det är meningen att jag ska fundera ut nya smarta lösningar på det som efterfrågas. Det brukar inte vara något problem när jag har inspiration men just nu är det svårt. Just nu är det till och med så att jag ska göra saker som jag aldrig har gjort tidigare vilket betyder att jag hela tiden måste inhämta kunskap via Internet och framförallt via trial and error lösningsframtagning. Tar tid som jag inte har och kräver inspiration som jag inte har.

I omvärlden ser jag att andra också har det svårt så jag är inte ensam. Känns inte som något bra men ändå en tröst.

Om jag lämnar det lilla perspektivet med databasprojektet och sätter mig i helikoptern så är kanske problemet att jag ser för mycket svårigheter i allt där jag istället borde se möjligheter och spännande val. Det är svårt att se möjligheterna för år 2009, tycker jag. Information Overload gör det svårt. Jag tror aldrig jag har varit så välinformerad som jag är nu men det hjälper inte. Snarare tvärtom. Jag tror inte jag är ensam. Valen blir oändligt mycket svårare när jag som vanligt försöker tänka flera steg framåt. Jag tror själv att det sker flera paradigmskiften i världen samtidigt och att det är ett svar på varför det är svårt, men inte det enda. Globaliseringen ställer nya krav på oss alla och det går inte längre att vara utanför eftersom globala problem kräver globala lösningar.

Tillbaka till verkligheten. Nu ska jag försöka göra slut på dagens att-göra lista så att jag kan varva ned hjärnan i tid för sömnen.

Published by

admin

Arbetar som verksamhetsutvecklare och webmaster. Golf är absolut nödvändigt så att jag inte sitter inne hela dagarna. Har bytt från PC till Mac och vill aldrig gå tillbaka. Min sida kommer att innehålla det som jag reagerar på och vill uttrycka min åsikt om.

Vad tycker du?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.