Wave, ett naturligt nästa steg?

I måndags såg jag Wave för första gången.

Jag tror att Googles utvecklarteam är något nytt och användbart på spåren. Se själv på wave.google.se. Om du ser på videon så behöver du se de första 40 minuterna för att förstå vad det nya är.

Att bygga ihop alla dagens nuvarande kommunikationsverktyg i datorn till ett känns som ett naturligt nästa steg. Samtidigt uppstår i min hjärna ett antal frågetecken:

0. Något som tar 40 minuter att förklara i ett så snabbt medium som video måste få problem att slå igenom snabbt. Eller är det ett verktyg för de redan frälsta och det är jag som är dum som behöver de 40 minuterna?

1. Vill alla vara uppkopplade hela tiden, nåbara hela tiden, helt digitalt beroende? Jag börjar själv få en viss cybertrötthet som jag inte trodde skulle kunna uppstå. Men faktum är att alla dessa kommunikationsverktyg inte gör livet enklare, snarare tvärtom. Det känns som att de stjäl min tid. Stjäl från viktigare saker. Så till den grad att jag inte längre förstår att jag saknar dom. Det skrämmer mig.

2. Ska all information finnas kvar för evigt? Läste i en artikel att förra året producerades ofantliga mängder digital information i form av text, bilder, video och det blir bara mer. Verktyget gör det hela tiden lättare och lättare att skapa digital information. Det betyder inte att allt är bra. Istället gör enkelheten att alltmer skit produceras och framförallt tar upp plats. Programmet Wave innehåller begreppet “Wave” som i sin tur betyder att informationen delas, publiceras, kommenteras och lever digitalt utan något egentligt slut. Det kan alltid komma till en ny kommentar, en ny deltagare, en ny publicering. Videon svarar inte på frågan om någon någonsin tar bort något. Själv blir jag digitalt stressad av en överfull inkorg i mailen. Hur påverkar en Wave-applikation min stressströskel, undrar jag?

3. En ny nivå av digital stress. I Wave-applikationen är allt direkt, online, utan fördröjning. Kan jag egentligen någonsin låta mina ögon lämna bildskärmen? En otroligt stressande värld tonar fram, tycker jag. Det betyder också att det behövs en helt ny uppsättning regler för denna närvaro. Kan jag kräva ett direkt svar på min kommentar? När är det OK att jag inte svarar? När är det OK att ta bort kommenterar och information som jag inte gillar och/eller tycker är oväsentlig?

4. Hur får informationen användas? Att hela tiden dela sin information med alla andra är bra för transparensen men det går en hårfin linje någonstans där jag vill kunna kontrollera den information som finns producerad av mig eller om mig. Hur godkänner jag min publicering av den information som jag har tillgänglig men som kanske kommer från någon helt annan? Många frågor men inga svar. Inte heller verkar det finnas en debatt om detta.

5. Vara med eller utanför? Är mailet det sista verktyget som var till för alla? Mailen kom på 60-talet och är egentligen bara brevet fast skapat i datorn. Det gör att alla generationer på något sätt kan förhålla sig till tekniken där. Många av de regler och föreställningar som brevet bygger på följer liksom med till mailen. Men med Wave sätts en gräns, tror jag. Den som är med är på väg till en ny nivå av digital närvaro och den som låter bli hamnar ohjälpligt på efterkälken. Och det går inte att komma ifatt utan att hoppa på tåget. Vill alla det? Ska alla det? Vilka förutsättningar krävs för det? Många frågor utan svar.

Sammanfattningsvis fantastisk teknik som jag tror kommer att snabbt ersätta dagens kommunikationsverktyg. Det är bara en tidsfråga.

Frågan är istället, kommer jag att vilja följa med på vågen? Har jag något val? Jag vet inte.

Published by

admin

Arbetar som verksamhetsutvecklare och webmaster. Golf är absolut nödvändigt så att jag inte sitter inne hela dagarna. Har bytt från PC till Mac och vill aldrig gå tillbaka. Min sida kommer att innehålla det som jag reagerar på och vill uttrycka min åsikt om.

Vad tycker du?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.