Prelude to foundation – Isaac Asimov

I have read Prelude to foundation and it was a good book.

Isaac Asimov

The characters in the book is interesting and the Galactica encyclopeida excepts is making me read more. I really want to know more about Hari Seldon and psychohistory.

I’m not sure if this can be called a science fiction novel. Sure, it’s in the future but dwells in politics and religion of all sorts. This makes the story more of a human tale explaining why we acts as we do. It’s not much science fiction and it’s a bit of a bummer. For me, that is.

Summing up, I really like the book and will read the remaining three books.

Varning!

En märklig bok.

Varing! Neil Strauss

Jag kan inte låta bli att fundera på anledningen varför man skriver en bok som Varning! Författaren är känd bl.a. för boken Spelet, biografien The Dirt m.m. och det är en bred repertoar författaren har. Det märks i hur boken är skriven. Det är lätt att läsa och läsvärt. Samtidigt så kan jag inte låta bli att undra över varför han skriver boken. Det känns inte som att jag känner författaren trots att boken ska handla om honom och hans val. Han är opersonlig och samtidigt utlämnande men det är kanske så han är? Han känns inte äkta på något vis. Det blir lite för bra helt enkelt.

Trots ovanstående så är det en läsvärd bok, särskilt för den som undrar över hur man kan förbereda sig för det värsta. Tre får den i betyg.

Thinking, Fast and Slow – Daniel Kahneman

Att ta beslut – varför blir det som det blir? Jag har läst en väldigt intressant bok om hur vi människor tar beslut. I alla fall enligt författaren.

Daniel Kahneman

Författaren har fått Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne för sitt arbete om psykologisk ekonomi och har i boken, på ett vetenskapligt sätt, försökt ta reda på hur känslor och allmänt mänskligt beteende påverkar våra beslut. Han menar att det finns ett gemensamt system som vi människor alltid följer, var sig vi vill eller inte. Eller rättare sagt, det finns två olika system, system 1 och system 2, som styr oss.

System 1 är det intuitiva, det som evolutionen har gett oss och som har hjälpt oss bli en så framgångsrik art. Men det finns svagheter i system 1 som yttrar sig i fördomar som är svåra att undvika utan att koppla in system 2. System 2 är det logiska, när vi tillåter hjärnan tiden och energin att betrakta situationen och hinna tänka efter. Nu låter ju detta inte som någon “Rocket Science” men det är här boken excellerar. Den pekar på vanliga misstag som man kan undvika och ger förslag på ett bättre sätt att ta beslut.
Därmed inte sagt att det är lätt. Istället så blir det alltmer komplicerat ju mer man tränger in i ämnet. Tänk så mycket fördomar som styr hur vi tänker. Som till exempel att beskrivningen av situationen påverkar mitt beslut. Hur det går att styra hur människorna tar beslut genom hur beskrivningen är gjord. Det har jag fått upp ögonen för på ett nytt sätt.

Författaren hänvisar till vetenskapliga metoder för att ta reda på hur det ligger till. Detta kan vara problematiskt eftersom det som påvisas presenteras som en sanning. Och det är det väl också i någon mening. Samtidigt finns det alltid undantag och olika förutsättningar. Med det sagt så har författaren gjort ett bra jobb, tycker jag.

Boken innehåller alltså en massa ögonöppnare och jag tänker på boken varje dag, varje gång jag ska ta ett beslut.

Jag rekommenderar boken till alla, så att ni också kan ta bra och välinformerade beslut.